Hammaste proteesimine

Sõltuvalt patsiendi võimalustest ja soovidest pakume laia valikut hammaste proteesimise viise, alates suust eemaldatavatest akrüül- ja pehmel baasisel proteesidest hammaste implantaatideni.

Inimestel on kindel arv hambaid ning hammaskonnas on igal hambal oma konkreetne roll kanda. Hammaste puudumine põhjustab olemasolevate hammaste koormuse suurenemise ja võib põhjustada ka allesjäänud hammaste asendi muutusi hambakaares. See toob omakorda kaasa juba ridamisi mitmeid probleeme nagu hambakaaries jms. Seega, puuduvad hambad tuleks õigeaegselt asendada, säilitamaks hammaskonna tervikliku funktsiooni, parima tervise ja esteetika.

Mitte-eemaldatavate proteeside hulka kuuluvad:

  • hambakroonid;
  • hambasillad;
  • laminaadid;
  • hambakroonid ja sillad implantaatidel.

Suust mitte-eemaldatavad proteese eelistatakse üldjuhul suust eemaldatavatele proteesidele, sest need on reeglina esteetilisemad ja patsiendile mugavamad kasutada.

Ühe või teise proteesi kasuks otsustamine sõltub veel patsiendi anatoomiast, vajadustest ja rahalistest võimalustest. Kõiki aspekte arvesse võttes, otsustavad arst ja patsient koos, milline lahendus on antud olukorras võimalikult parim.

Suust eemaldatavate proteeside puhul tuleb varuda kannatust ja aega. Söömine ja rääkimine nõuavad veidi harjumist, et näo lihased saaksid uue asjaga suus kohaneda.

Suust mitte-eemaldavatate proteeside puhul tuleb järgida arsti ettekirjutusi ja vajadusel kanda protselani kaitseks öösiti öökapet.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 260 € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

Proteesidele kehtib garantii sõltuvalt materjalist ja proteesist 6 kuust 2 aastani.

1.Eemaldatavad proteesid

Suust eemaldatavate proteeside valikus on pehmel baasisel, akrüülbaasisel või metallkarkassil (tugibüügel) proteesid. Pakume ka implantaatidele kinnituvaid suust eemaldatavaid proteese, mille eelis on parem stabiilsus ja puhastatavus. Eemaldatavaid proteese kasutatakse ka erinevate tööde puhul ajutise lahendusena.

Eemaldatavaid proteese saab paigaldada kõigile, kuid tuleb arvestada, et tugeva lõualuuatroofia puhul on nende püsivus kehvem, eriti alalõua puhul. Implantaatidele toetuva suust eemaldatava proteesi eeliseks implantaatidele kinnituva silla ees on võimalus protees suust ära võtta ja korralikult puhtaks pesta.

Eemaldatavaid proteese tuleb kord aastas ümberbaseerida. Lõualuu muudab ajapikku oma kuju ja atrofeerub proteeside all, mille tõttu protees jääb ebatäpseks ( “suureks”). Selle tagajärjel on kasutamine häiritud ja suurem risk murdmiseks. Eemaldatavad proteesid võivad katki minna ka siis, kui patsient nad kogemata näiteks põrandale pillab.

Suust eemaldatavaid proteese tuleb vähemalt kaks korda päevas suust ära võtta ja jooksva vee all korralikult puhtaks pesta. Kõige parem oleks neid pesta ka iga söögikorra järel. Eemaldatavate proteeside alla jääb toit kinni ning kui on ka oma hambad veel suus, võib kauaaegne toidu kontakt nendes kaariest põhjustada. Samuti olemas ka erinevaid vahendeid nagu vees lahustuvad tabletid, mis aitavad proteese desinfitseerida.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 260 € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

Suust eemaldatavatele proteesidele kehtib garantii 6 kuud.

Suust mitte-eemaldatavate proteeside hulka kuuluvad kroonid, sillad ja hambaimplantaadid.

Hambakroonid paigaldatakse hammastele, mille krooniosa on ulatuslikult lagunenud ja mida ei ole võimalik enam täidisega taastada.

Sildprotees on puuduvaid hambaid asendav protees, mis kinnitatakse defekti piiravatele hammastele. Sildproteesi asetamise eelduseks on terved hambad, millelele sild toetada. Ainult sel juhul suudavad nad välja kanda nii enda kui ka puuduolevate hammaste funktsiooni ja koormuse.

Mitte eemaldatavad proteesid on reeglina mugavamad kasutada võrreldes suust eemaldatavate proteesidega.

Sõltuvalt materjalist on proteesidele kuni 2 aastane garanti. Silla tugihammastele garantii ei laiene.

Vanaduspensionäridel on võimalik saada Haigekassalt üks kord kolme aasta jooksul 260 € proteesimisele kulunud raha kompensatsiooni.

Hambakroon on portselanist, tsirkooniga tugevdatud portselanist või metallist tehtud hammas, mida kasutatakse hamba taastamiseks, kui selle krooniosa on ulatuslikult lagunenud.

Meie paigaldame täisportselanist, tsirkooniumist ja metallokeraamilisi hambakroone, kus metallkarkass on kaetud portselaniga. Soovi korral pakume ka täisvalu kroone kullast või kroomkoobalist.

Täiskeraamilised ja tsirkoonium kroonid on reeglina esteetilisemad kui metallokeraamilised kroonid. Need sobivad nähtavas piirkonnas asuvate hammaste taastamiseks. Nende hind on ka veidi kallim, kui näiteks tavalisel metallokeraamilisel kroonil. Täistsirkoon kroonide puhul ei ole portselani murdumise riski materjali suure tugevuse tõttu. Portselani murdumise riski vähendamiseks tehakse vajadusel patsientidele kaitsekaped, mida tuleb öösiti suus hoida.

Metallokeraamilised (MK) kroonid, sobivad hästi tagumiste hammaste taastamiseks juhtudel, kus patsientidel ei esine parafunktsioone (hammaste krigistamine). MK kroonide puhul ainus risk on see, et portselan võib aja jooksul metallist lahti murduda ja kroonil paljastub metall.

Kroonide paigaldamiseks peab olema säilinud piisav hulk oma hamba kudet. Ebapiisava hulga korral ei pruugi krooni paigaldamine alati võimalik olla.

Hambakroonid on hea viis taastada lagunenud hambaid. Neid on lihtne puhastada, nad taastavad hästi hamba funktsiooni ja on töökindlad ning esteetilised. Välisel vaatlusel ei ole üldjuhul võimalik kindlaks määrata, kas tegu on oma hambaga või hästitehtud krooniga.

Hambakroone võivad kahjustada parafunktsioonid, ehk ülemäärane koormus. See võib näiteks tekkida hammaste krigistamise ajal.

Hambakroonide paigaldamise ajal ja peale seda võib esineda valu, mis on ajutine ja möödub lühikese aja pärast. Pärast protseduuri ei ole soovitatav umbes 1 tund süüa.

Hammaste implantatsiion on kõige kaasaegsem, füsioloogilisem ja tänapäeval parim hammaste proteesimine viis.

Implantatsiooni protseduuri käigus paigaldatakse patsiendi lõualuusse puuduva hamba asemele metallkruvi, mille külge hiljem kinnitatakse keraamiline hambakroon. Implantaatidele on võimalik kinnitada kas üks kroon, või mitu ( teha sildprotees, mis kinnitub implantaatidele) samuti saab implantaatide abil fikseerida ka suus halvasti püsivat suust eemaldatavat proteesi.

Broneeri aeg